برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي دبستان ادب / روز شنبه مورخ 93/08/03 

 

1- جلسه هماهنگي آموزشي پايه دوم دبستان - روز يكشنبه مورخ 93/08/04 از ساعت 17:30 الي 19:30 در مدرسه

2- اردوي آموزشي، تفريحي پايه پنجم - روز يكشنبه مورخ 93/08/04 - از ساعت 8:30 الي 12 - باغ پرندگان تهران

لطفاً جهت مشاهده فعاليت هاي مدرسه به بخش امكانات سايت (آلبوم) مراجعه نماييد.


جهت مشاهده برنامه غذايي هفته اول و دوم آبان ماه سال 1393 (كليك) كنيد.